Szukaj

Pielgrzymka diecezji lubelsko-chełmskiej na św. Górę Grabarkę
Autor: Katarzyna Rabczuk / 24-08-2018

Dnia 13 sierpnia br. z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej wyruszyła XXVI Piesza Pielgrzymka Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na św. Górę Grabarkę. Po Boskiej Liturgii do licznie zgromadzonych pielgrzymów zwrócił się Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swych słowach, skierowanych do pątników, nawiązał on do tragicznych wydarzeń, których doświadczyły tereny obecnej diecezji lubelsko-chełmskiej – do 80. rocznicy akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu oraz zaznaczył jak ważne jest świadectwo pielgrzymowania po tej ziemi, po czym błogosławił pielgrzymów na drogę.

Trasa tegorocznej pielgrzymki wiodła przez: Szostaki, Kodeń, Okczyn, Kostomłoty, Terespol, Janów Podlaski, Pawłów Stary, Serpelice, Mielnik i Radziwiłłówkę. Pielgrzymka z prawosławnym krzyżem i prawosławną modlitwą na ustach przemierzyła m.in. tereny tragicznie doświadczone akcją burzenia cerkwi oraz akcją Wisła, dając świadectwo wiary i przywiązania do tradycji przodków. Każdego dnia sprawowano Boską Liturgią, a w drodze akatysty, m.in. do Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej oraz Ikony Matki Bożej Skoroposłusznicy. Każdego dnia wielu pielgrzymów przystępowało do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Pierwszego dnia pątników gościła parafia prawosławna w Zabłociu wraz z proboszczem – ks. prot. Mirosławem Kochanem i parafianami, parafia prawosławna w Kodniu wraz z proboszczem – ks. prot. Janem Grajko i parafianami oraz parafia prawosławna w Kostomłotach wraz z proboszczem – ihumenem Ambrożym i parafianami. Drugiego dnia pielgrzymów przyjmowała parafia prawosławna w Terespolu wraz z proboszczem – ks. prot. Jarosławem Łosiem i parafianami. Trzeci dzień pielgrzymowania zakończył się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Janowie Podlaskim – w miejscowej szkole. Czwartego dnia Boską Liturgię sprawowano w nieczynnej już cerkwi w Pawłowie Starym – tam też poczęstunek przygotowały miejscowe panie. Tego dnia pielgrzymi promem przepłynęli rzekę Bug i dotarli do Mielnika, gdzie przywitał ich miejscowy proboszcz – ks. prot. Mikołaj Mielniczuk wraz z parafianami. Trasa ostatniego dnia pielgrzymowania wiodła przez Radziwiłłówkę, gdzie, już tradycyjnie, pielgrzymów ugościły miejscowe panie.

Pielgrzymi dotarli na św. Górę Grabarkę 17 sierpnia po południu. Po trzykrotnym okrążeniu cerkwi na kolanach poświęcono i wkopano krzyże, w tym ten największy, który w tym roku symbolicznie nawiązywał do Golgoty Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej – tragedii burzenia świątyń prawosławnych.

Łącznie podczas wszystkich pięciu dni w pielgrzymce uczestniczyło 150 osób z diecezji lubelsko-chełmskiej oraz z innych diecezji, m.in. z Białegostoku, Warszawy, Siemiatycz, w tym najliczniej – młodzież i dzieci. Opiekę duchową sprawowali: ks. prot. Marcin Gościk – opiekun duchowy BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ks. prot. Jan Dmitruk z Międzylesia, ks. Jarosław Szczur z Puław, w trakcie pierwszego dnia – ihumen Sofroniusz, a w trakcie ostatniego – ks. Michał Wasilczyk ze Sławatycz.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (Rz 8, 31-35) – w tym roku fragment tego cytatu z Listu do Rzymian widniał na najnowszej edycji koszulek BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i nie był on przypadkowy. Nawiązywał do tragedii sprzed 80-ciu lat – akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. To właśnie w duchu wspomnień o tym tragicznym wydarzeniu odbyła się tegoroczna XXVI Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XXVI Pieszej Pielgrzymki z Jabłecznej na św. Górę Grabarkę, w tym szczególnie tym, którzy przyjmowali pielgrzymów po drodze oraz duchownym, sprawującym nad nimi opiekę duchową.

Fot. ks. Marcin Gościk, ihumen Sofroniusz, Mateusz Marczuk, Katarzyna Rabczuk