Szukaj

XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Autor: BMP diecezji lubelsko-chełmskiej / 10-12-2017

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, w dniu 9 grudnia 2017 r. w Toruniu odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Uczestniczyła w nim także kilkuosobowa delegacja BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej wraz z opiekunem duchowym – ks. Marcinem Gościkiem.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi pw. św. Mikołaja w Toruniu, którą celebrował Jego Ekscelencja Grzegorz, Arcybiskup Bielski, Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Podczas spotkania odczytano sprawozdania z działalności bractw diecezjalnych przez ich przewodniczących oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego BMP w Polsce. Następnie odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których do zarządu dołączyli: Andrzej Bogdan, członek BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Aleksandra Gryk. Podczas Walnego Zgromadzenia w Toruniu był również czas na zwiedzanie miasta.