Szukaj

Ukazał się nowy „Istocznik”
Autor: Katarzyna Rabczuk / 04-07-2017

Do rąk Czytelników trafia kolejny – jubileuszowy, bo czterdziesty już numer kwartalnika Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej „Istocznik”, ukazujący się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla.

W najnowszym numerze nie zabrakło stałych działów opracowywanych przez młodzież – Z życia diecezji i Kroniki Bractwa oraz Działu ukraińskiego, a także Działu dla dzieci, który przygotowuje matuszka Monika Gościk.

Na chwilę powrócimy jeszcze do Paschy, wielkopostnych wyjazdów oraz Niedziel Okresu Paschalnego, o których w swoich homiliach piszą duchowni: ks. mitrat Jan Łukaszuk oraz ks. prot. Jan Grajko. Nie zabrakło i felietonu Jana Gajura – tym razem autor udziela odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: Komu wierzyć? Panu Bogu czy panu Darwinowi?

W najnowszym „Istoczniku” również kolejna i ostatnia już część artykułu ks. prot. Marcina Gościka o tragicznej unii brzeskiej – jeszcze w kontekście 420. rocznicy jej podpisania oraz trochę socjologii – wartości młodzieży w perspektywie socjologicznej  przedstawił w swoim tekście Wiesław Romanowicz. W numerze przybliżamy także osobę św. Kseni Petersburskiej – o niej w felietonie Magdaleny Nazaruk.

Jubileusze – one są zawsze dobrym powodem do refleksji. I właśnie takimi refleksjami na stronach jubileuszowego numeru podzielili się z nami ci, którzy zaczynali tworzyć historię „Istocznika” i którzy położyli solidne fundamenty – dzięki nim „Istocznik” żyje i ukazuje się do dziś, prezentując i archiwizując historię Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. To już jedenaście lat ciężkiej pracy wielu osób: inicjatorów, przede wszystkim opiekuna duchowego BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – ks. Marcina Gościka i matuszki Moniki, która do dziś zajmuje się składem gazety, osób odpowiedzialnych za korektę, koordynatorów zespołu, redaktorów, piszących.

Zapraszamy do lektury!


Istocznik dostępny jest w każdej parafii diecezji lubelsko-chełmskiej oraz w wybranych punktach poza jej granicami. Czasopismo można również otrzymać kontaktując się z Redakcją drogą elektroniczną: istocznik@wp.pl lub pocztową: BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.