Szukaj

Spotkanie Maturzystów na św. Górze Grabarce
Autor: Katarzyna Kuprianowicz / 07-04-2017

W dniach 24 -26 marca br. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wybrali się na św. Górę Grabarkę w celu wzniesienia wspólnych modlitw do Boga o pomyślne zdanie matury. W wydarzeniu uczestniczyła także także grupa młodzieży z naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem wieczornym. Po jego zakończeniu wszyscy zebrali się na wspólnej kolacji, po której odbyło się spotkanie z duchownymi.

Kolejny dzień rozpoczął się Boską Liturgią. Następnie maturzyści podjęli się pracy na rzecz monasteru (było to m.in. grabienie liści, zamiatanie czy pomoc w kuchni). Po południu w Domu Pielgrzyma uczestnicy spotkania pokrzepili swoje siły duchowe, słuchając wykładu biskupa Grzegorza, a  wieczorem spotkali się na nabożeństwie całonocnego czuwania. Tego dnia miało miejsce również poświęcenie i ustawienie krzyża w intencji tegorocznych maturzystów.

Niedzielny poranek tradycyjnie rozpoczął się z Boską Liturgią. Następnie wszyscy udali się na obiad, a po nim odbyło się uroczyste zakończenie i podziękowania.

Każdy dzień tego modlitewnego spotkania wypełniony był ciekawymi wykładami i dyskusjami, pracą na rzecz monasteru oraz wspólną modlitwą. Maturzyści mogli w ciszy i spokoju pomodlić się przed jakże ważnym egzaminem dojrzałości.

fot. Jakub Marczuk